Handelsbetingelser

1. GENERELLE BETINGELSER

Brøndsholm A/S
Marielundvej 18, 2730 Herlev
CVR. nr. 11 17 01 88
Tlf.: 70 20 36 35
E-mail: mail@brondsholm.dk
Etableringsår: 1987

1.1 Nuværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft 13. juni 2014.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse for samtlige Brøndsholm A/S’ kunder. Der gælder dog særlige regler for forbrugere og erhvervsdrivende kunder, hvor dette særskilt er bekendtgjort nedenfor (Hvor intet andet er nævnt, er forholdet gældende for alle).

1.3 Vi forbeholder os ret til prisændringer, på baggrund af ændringer i valutaforhold, afgifter pålagt af staten eller lignende.

For erhvervsdrivende:

1.4 Vi forbeholder os ret til annullering af ordrer på udsolgte varer, som ikke længere lagerføres.

1.5 Købet er bindende med mindre en af parterne inden 7 dage fra ordrens modtagelse skriftlig annullerer ordren.

1.6 Tvister i anledning af købet og deraf følgende retsforhold afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København

For forbrugere:

1.7 For forbrugere gælder særskilte regler ved fortrydelse, Der henvises her til punkt 4 ”returnering af varer”

1.8 I tilfælde af tvister, bedes forbrugeren kontakte Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - http://www.forbrug.dk/"

2. LEVERING

2.1 Afsendelse sker normalt indenfor 2-3 hverdage.

2.2 Ved ordrer under kr. 500,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 75,00. E-handels-ordrer er gebyrfrie.

2.3 Fragtpriser i e-handelsløsningen er kun gældende i Danmark og ikke på Grønland eller Færøerne.

2.4 For at lette kundens kontrol med det modtagne, vedlægges der følgeseddel/ faktura med angivelse af mængde og pris.

For erhvervsdrivende:

2.5 Brøndsholm A/S er berettiget til at foretage delleverancer og er berettiget til at levere i en afvigende mængde, for så vidt angår antal, størrelser og farver, når blot afvigelsen i forhold til ordren ikke kan anses for væsentlig

2.6 For erhvervsdrivende anses levering for sket og risikoen overgået til kunden ved forsendelse fra Brøndsholms A/S´s lager.

2.7 Erhvervsdrivende skal ved mangler ved varen reklamere senest 5 dage efter varens modtagelse.

2.8 Erhvervsdrivende har pligt til ved varens ankomst at afstemme med følgeseddel/faktura (antal kolli) og samtidig konstatere, hvorvidt der er sket skade på emballagen eller varen. Dette skal i påkommende tilfælde anmeldes til transportselskabet gennem anmærkning på fragtbrevet.

2.9 Er kunden erhvervsdrivende og handler via telefon eller e-mail, vil alle priser blive opgivet ab lager ekskl. gebyr, emballage og moms.

For forbrugere:

2.10 Punkt 2.5 finder ikke anvendelse, for så vidt angår afvigende mængder, ved forbrugerkøb.

2.11 For forbrugere anses levering for sket og risikoen overgået til køber, når kunden er kommet i besiddelse af varen.

2.12 Forbrugere skal reklamere inden rimelig tid, efter at forbrugeren har opdaget en mangel ved varen. Købelovens mangelsbestemmelser finder anvendelse.

Reklamationsrettigheder for forbrugere.

Forbrugere der handler på brondsholm.dk har 24 måneders reklamationsret. Det betyder, de enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Er kunden forbruger opfordres kunden til ved varens ankomst at afstemme med følgeseddel/faktura (antal kolli) og samtidig konstatere, hvorvidt der er sket skade på emballagen eller varen. Dette skal i påkommende tilfælde anmeldes til transportselskabet gennem anmærkning på fragtbrevet.

Forbrugere skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at de har opdaget manglen ved varen. Hvis Forbrugeren reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi betaler returfragten, du skal blot: Forbrugere skal, hvis de benytter sig af deres reklamationsret, kontakte Brøndsholm A/S og opgive ordrenummer, så fremsender vi fragtlabel med porto, så skal du blot aflevere pakken i forsvarlig indpakket stand på posthuset, påført fragtlabel.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

3. BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kreditaftaler – gælder kun erhvervsdrivende og offentlige instanser, der har fået godkendt en kontoansøgning.

3.2 Ved for sen indbetaling tillægges rente efter gældende sats, p.t. 2,0 % pr. påbegyndt måned. Der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

3.3 Brøndsholm A/S modtager som betaling Dankort, Visa og MasterCard, MobilePay, SWIPP, samt bankoverførsler. Obs! Ved bankoverførsel er kunden ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

4. RETURNERING AF VARER

For Erhvervsdrivende er følgende gældende:

4.1 Returnering af varer kan kun finde sted efter skriftlig henvendelse til Brøndsholm A/S og skriftlig accept herfra.

4.2 Varer returneret, af erhvervsdrivende, vil blive krediteret til den oprindelige debiterede pris minus 15%, min. kr. 50,00

4.3 Ved en eventuel returnering skal en kopi af fakturaen på det returnerede medsendes.

4.4 Sker returneringen som følge af nægtet varemodtagelse, vil ny levering ikke finde sted. Varerne vil i så fald blive krediteret til den oprindelige pris minus 15%.

4.5 Afmålte metervarer og specialbestillinger kan ikke returneres. I øvrigt henvises der til pkt. 1.4.

 

For Forbrugere er følgende gældende:

Forbrugere har 14 dages fortrydelsesret, når de handler på brondsholm.dk som privat kunde. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen modtages af forbrugeren.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis forbrugeren bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Forbrugere kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen eller aflevere den personligt på firmaets adresse.

Hvis Forbrugeren fortryder sit køb, skal de blot skriftligt opgive dit ordrenr. og kontooplysninger, så vi ved hvor beløbet skal overføres til. Pengene vil blive overført, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Ved varer, som skal produceres eller tilpasses efter kundens individuelle behov, ophører fortrydelsesretten når produktion eller tilpasningen påbegyndes.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis forbrugeren fortryder sit køb, får de naturligvis det beløb, de har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af værdiforringelse, som forbrugeren hæfter for, fratrækkes denne købet.

Hvis forbrugeren benytter sin fortrydelsesret, refunderer Brøndsholm A/S alle betalinger modtaget, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af forbrugerens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om forbrugerens beslutning om at fortryder denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre de udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre forbrugeren inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Forbrugeren tilskyndes til, at vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen, det hjælper til at ekspeditionen går hurtigere.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Fortrydelse af en del af købet:

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for få leveringsomkostningerne retur, når du sender én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre.

 

ODR – Online Dispute Resolution

Dansk: EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@brondsholm.dk

English: The European Commission provides an online dispute resolution platform for EU citizen not currently residing in Denmark. ODR can be accessed here: ec.europa.eu/odr When giving a complaint please use our email:mail@brondsholm.dk as reference.

 

Persondatapolitik (Hvad gør vi med dine personlige oplysninger)

For at du kan indgå aftale med os på brondsholm.dk har vi brug for følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

Vi foretager registreringen af personoplysninger med det formål, at kunne levere varen.

Personoplysningerne registreres hos brondsholm.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kunderelateret personale for brondsholm.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden.

Den dataansvarlige på brondsholm.dk er den adm. direktør.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til brondsholm.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos brondsholm.dk har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende selv. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til brondsholm.dk via e-mail mail@brondsholm.dk.

Cookies

På brondsholm.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for kunden.

Du kan til enhver tid slette cookies fra computeren. Hvordan afhænger af kundens browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på brondsholm.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede.  

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere brondsholm.dk